SRG Fysioterapi är en sjukgymnastik- och fysioterapiklinik som erbjuder professionell vård till människor i alla åldrar. Företaget grundades år 2014 med målet att erbjuda högkvalitativ vård och rehabilitering. Vi fokuserar på att erbjuda personligt anpassad behandling för att hjälpa våra patienter att återhämta sig från skada och sjukdom, lindra smärta och förbättra deras funktion.


Vi arbetar med hela kroppen och med alla åldrar på vår primärvårdsklinik. Vi har vidareutbildning inom bl.a. idrottsmedicin, akupunktur och undersökning med diagnostiskt ultraljud.


Högkostnagsskyddd och frikort gäller

Kontakten med oss är remissfri

Sjukgymnast = Fysioterapeut

Vi har bara bytt titel